Hromadný plánovač

Hromadný plánovač

Optimalizujte rozvozy a svozy. Snižte náklady a ušetřete peníze. Map&Guide a SmarTour jsou aplikace pro to určené. 

Ušetřete zbytečné kilometry vozidel (vašich i externích), čas řidičů na cestě i čas dispečerů při plánování. Optimalizace nákladů. Určeno jak pro výrobce a distributory s vlastním i najímaným (i částečně) vozovým parkem, tak pro logistické společnosti s externími vozidly. Řešení ještě nikdy nebylo tak jednoduché.

SmarTour z rodiny Map and Guide obsahuje vše potřebné pro optimální plánování rozvozů, svozů i přeprav a z místa A do B pro celý vozový park. Obsahuje mapy s omezením pro nákladní vozidla i náklady na mýto CZ a Evropy.  Je schopna zahrnout výjezd vozidel z místa bydliště řidičů.

Návratnost v řádu měsíců.


Pro rozvoz i svoz

Pro rozvoz i svoz

Naše zakázky jsou obecně definovány jako přeprava z místa A do místa B. Optimalizaci můžeme aplikovat na:

- rozvoz (vše z místa A)
- svoz (vše do místa B)
- jejich kombinaci (něco z místa A a něco do místa B)
- obecné přepravy (individuálně z místa A do místa B, samozřejmě včetně vícenásobných nakládek a vykládek)
- více středisek a skladů

Typickými uživateli optimalizace a plánování přeprav jsou firmy s vlastním i externím (nebo kombinovaným) vozovým parkem, s dodávkami i osobními a nákladními vozidly:

- logistické firmy a dopravní společnosti
- výrobní společnosti
- distributoři
- internetové obchody
- kurýři
- další firmy, které potřebují optimálně využívat svoje vozidla

 

Nejčastější úlohou jsou rozvozy, případně svozy.

Vstupní informace

Vstupní informace

Vstupní informace obsahují jednotlivé zakázky (objednávky), které máte přepravit. V případě již definovaných celovozových zásilek je tento postup zjednodušený.

Optimalizace akceptuje skladbu vašeho vozového parku (vlastních i externích vozidel), možnosti vozidel (objem, hmotnost nákladu) i jejich cenu. Dále jsou zahrnuta depa a závozová místa se specifickými požadavky na vozidla a časovými (logistickými) okny, kdy lze zakázku závozy realizovat (doručit / vyzvednout), omezení pouze na některé dny apod.

Pokud některé požadavky není potřeba splnit (např. typ vozidla), je definice o to jednodušší.

Plánování linek a tras

Plánování linek a tras

Plánování vozidel, tras a linek probíhá obvykle po uzávěrce příjmu objednávek pro následující den, lze ale plánovat i několikrát denně (ranní, odpolední rozvoz) nebo průběžně. Veškeré operace lze provádět programově (samočinně aplikací) nebo kdykoliv do optimalizace vstoupit a provést ruční zásah.

Plánovač zakázky přiřazuje dostupným vozidlům tak, aby byly splněny požadavky na přepravu a maximálně využity možnosti vozidel i řidičů.

Zakázky a trasy vozidel jsou zobrazeny v mapě, dispečer může jednotlivé zakázky přemístit pohybem myši (drag & drop) nebo je vyřadit z plánování. Nepřiřazené zakázky budu plánovány následně (např. další den), pokud to umožňuje termín dodání.

Výsledkem jsou ložné listy a plán tras (linek) pro jednotlivá vozidla a zakázky. Data lze exportovat zpět do vaší spediční aplikace, nebo je přímo vytisknout jako podklady pro vychystání.

Ucelené a uživatelsky příjemné

Ucelené a uživatelsky příjemné

Řešení obsahuje všechny potřebné části a rozhraní, není potřeba využívat další aplikace a složitě je integrovat nebo propojovat:

  • uživatelské prostředí pro vkládání všech vstupních parametrů – vozový park, náklady, depa, zakázky
  • jednoduchý import / export z / do ERP systému, který již používáte na registraci zakázek
  • mapové podklady a limity pro nákladní vozidla, možnost geokódování
  • zobrazení tras v mapě včetně detailní trasy, souřadnice GPS
  • kalkulace nákladů na přepravy, včetně nákladů na mýto CZ nebo Evropy
  • lze kombinovat různé typy vozidel s různým silničním omezením (osobní, nákladní, dodávky, …) dle parametrů vašich vozidel
  • uživatelské prostředí pro zásah plánovače – např. přiřazení zakázky jinému vozidlu, odebrání z plánu – vše pohybem myši drag & drop (klikni a táhni)
  • odeslání zakázek řidiči do vozidla, navigování na destinace a zpětná vazba o realizaci zakázek
  • porovnání plánu a skutečné realizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolovaná přeprava

Kontrolovaná přeprava

Přiřazené zakázky lze rozeslat i přímo řidičům ve formě jízdních příkazů. Vozidla jsou pak sledována v reálném čase dle GPS pozice v dispečerské aplikaci Webfleet, je zde informace i o průběhu přepravy. Realizované časy jízdních příkazů jsou následně zpětně přiřazeny k zakázce a díky této zpětné vazbě lze porovnat plánovaný a reálný průběh přeprav.